Az új jelszót elküldtük a megadott e-mail címre!
Hibás ellenőrző kód!
Új felhasználó
Ha Ön még nem rendelkezik felhasználónévvel és jelszóval, kattintson a regisztráció gombra. A regisztráció ingyenes.
Amennyiben elfelejtette a bejelentkezéshez szükséges jelszavát, kérjük adja meg az e-mail címet, amivel regisztrált a vidi.hu oldalra. A rendszer elküldi Önnek e-mailben az új jelszót.
A megadott e-mail címre elküldtük az új jelszó generálásához szükséges linket!
www.fcdac.sk
huen
FC DAC 1904
FC DAC 1904
KukkoniaMOLSt.NicolausTatra BillingOTP BankaMOL Football Academy
Register fyzických osôb v športe
2016 marec 30.
Register fyzických osôb v športe

Dňom 1.1.2016 nadobudol platnosť zákon č. 440/2015 o športe. V zmysle uvedeného zákona každá športová organizácia je povinná viesť register fyzických osôb v športe. Do registra fyzických osôb v športe sa zapisujú údaje o fyzických osobách, ktoré vykonávajú športovú činnosť ako

  1. profesionálny športovec,
  2. amatérsky športovec,
  3. športový odborník,
  4. držiteľ športového poukazu.

Športovým odborníkom v zmysle uvedeného zákona je :

  1. tréner a inštruktor športu,
  2. fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu,
  3. fyzická osoba vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje odbornú spôsobilosť,
  4. kontrolór  športovej organizácie,
  5. funkcionár športovej organizácie,
  6. dopingový komisár.

Športoví odborníci, ktorí vykonávajú športovú činnosť ako dobrovoľníci tu:

 

Por. číslo

Meno

Priezvisko

Vykonáva odborná činnosť

Identifikačné číslo osvedčenia

Platnosť odbornej spôsobilosti

1.

Zoltán

Herdics

Bezpečnostný manažér

000052

27.06.2022

2.

Tomáš

Puha

Hlavný usporiadateľ

000050

27.06.2022

3.

Vojtech

Czibor

Hlavný usporiadateľ

000051

27.06.2022

4.

Angelika

Krascsenits

Usporiadateľ

000422

05.12.2019

5.

Júlia

Herdicsová

Usporiadateľ

000423

05.12.2019

6.

Zsolt

Androvics

Usporiadateľ

000424

05.12.2019

7.

Roland

Csölle

Usporiadateľ

000425

05.12.2019

8.

Zoltán

Sánka

Usporiadateľ

000426

05.12.2019

9.

Bence

Karika

Usporiadateľ

000427

05.12.2019

10.

Ladislav

Kohári

Usporiadateľ

000428

05.12.2019

11.

Štefan

Herceg

Usporiadateľ

000429

05.12.2019

12.

Nóra

Jádiová

Usporiadateľ

000430

05.12.2019

13.

Kitti

Szitásiová

Usporiadateľ

000431

05.12.2019

14.

Ján

Végh

Usporiadateľ

000432

05.12.2019

15.

Alexander

Cséfalvay

Usporiadateľ

000433

05.12.2019

16.

Juraj

Horváth

Usporiadateľ

000434

05.12.2019

17.

Attila

Bartalos

Usporiadateľ

000435

05.12.2019

18.

Štefan

Szöcs

Usporiadateľ

000436

05.12.2019

19.

Tomáš

Dohorák

Usporiadateľ

000437

05.12.2019

20.

Tibor

Mészáros

Usporiadateľ

000438

05.12.2019

21.

Tomáš

Šándor

Usporiadateľ

000439

05.12.2019

22.

Adam

Csóka

Usporiadateľ

000440

05.12.2019

23.

František

Lunák

Usporiadateľ

000441

05.12.2019

24.

Eugen

Ollé

Usporiadateľ

000442

05.12.2019

25.

Ladislav

Pelikán

Usporiadateľ

000443

05.12.2019

26.

Ladislav

Molnár

Usporiadateľ

000444

05.12.2019

27.

Peter

Németh

Usporiadateľ

000445

05.12.2019

28.

Robert

Varga

Usporiadateľ

000446

05.12.2019

29.

Norbert

Czibor

Usporiadateľ

000447

05.12.2019

30.

Magdaléna

Baková

Usporiadateľ

000448

05.12.2019

31.

Aurel

Vida

Usporiadateľ

000449

05.12.2019

32.

Patrik

Olgyai

Usporiadateľ

000450

05.12.2019

33.

Vincent

Petrécs

Usporiadateľ

000451

05.12.2019

34.

Alica

Lakatosová

Usporiadateľ

000452

05.12.2019

35.

Robert

Chytil

Usporiadateľ

000453

05.12.2019

36.

Gyöngyvér

Herdicsová

Usporiadateľ

000454

05.12.2019

37.

Tamás

Kocsis

Usporiadateľ

000455

12.12.2019

38.

Štefan

Paxián

Usporiadateľ

000456

12.12.2019

39.

Andrea

Kálazdy

Usporiadateľ

000457

12.12.2019

40.

Peter

Kálazdy

Usporiadateľ

000458

12.12.2019

41.

Jozef

Pázmány

Usporiadateľ

000459

12.12.2019

42.

Andrea

Uherová

Usporiadateľ

000460

12.12.2019

43.

Tibor

Plauter

Usporiadateľ

000770

30.07.2020

44.

Mónika

Kalocsányi

Usporiadateľ

000771

30.07.2020

45.

František

Hurton

Usporiadateľ

000772

30.07.2020

46.

Alexander

Sipos

Usporiadateľ

000773

30.07.2020

47.

Štefan

Malík

Usporiadateľ

000774

30.07.2020

48.

András

Mészáros

Usporiadateľ

000775

30.07.2020

49.

Adrián

Nagy

Usporiadateľ

000776

30.07.2020

50.

Balázs

Kovács

Usporiadateľ

000777

30.07.2020

51.

Leonard

Nagy

Usporiadateľ

000840

17.11.2020

52.

Július

Bartalos

Usporiadateľ

000841

17.11.2020

53.

Tibor

Gaál

Usporiadateľ

000842

17.11.2020

54.

Ladislav

Herdics

Usporiadateľ

000843

17.11.2020

55.

Márk

Herdics

Usporiadateľ

000844

17.11.2020

56.

Kristián

Tóth

Usporiadateľ

000845

17.11.2020

57.

Lilla

Lelkesová

Usporiadateľ

000846

17.11.2020

58.

Dominika

Varga

Usporiadateľ

000847

17.11.2020

59.

Jozef

Heller

Usporiadateľ

000848

17.11.2020

60.

Norbert

Vida

Usporiadateľ

000849

17.11.2020

61.

Henrieta

Gaálová

Usporiadateľ

000850

17.11.2020

62.

Gergely

Radi

Usporiadateľ

000851

17.11.2020

63.

István

Radi

Usporiadateľ

000852

17.11.2020

64.

Gusztáv

Köles

Usporiadateľ

000853

17.11.2020

65.

Róbert

Psota

Usporiadateľ

000854

17.11.2020

66.

František

Mészáros

Usporiadateľ

000855

17.11.2020

67.

Eszter

Lévai

Usporiadateľ

000856

17.11.2020

68.

Rudolf

Ábrahám

Usporiadateľ

000857

17.11.2020

69.

Gergely

Szladki

Usporiadateľ

000858

17.11.2020

70.

Zoltán

Takács

Usporiadateľ

000859

17.11.2020

71.

Július

Lakatos

Usporiadateľ

000860

17.11.2020

72.

Jozef

Ürge

Usporiadateľ

000861

17.11.2020

73.

Tivadar

Kozmér

Usporiadateľ

000862

17.11.2020

74.

Marián

Marczell

Usporiadateľ

000863

11.03.2021

75.

Juraj

Bozsenyik

Usporiadateľ

000864

11.03.2021

76.

Szabolcs

Németh

Usporiadateľ

000865

11.03.2021

77.

András

Fekete

Usporiadateľ

000866

11.03.2021

78.

Bálint

Horváth

Usporiadateľ

000867

11.03.2021

79.

Tibor

Rajkovics

Usporiadateľ

000868

11.03.2021

80.

Fridrich

Farkas

Usporiadateľ

000998

15.07.2021

81.

Angelika

Szentesová

Usporiadateľ

000999

15.07.2021

82.

Attila

Haulik

Usporiadateľ

001000

15.07.2021

83.

Tivadar

Czibor

Usporiadateľ

001002

15.07.2021

84.

Jennifer

Mohoš

Usporiadateľ

001003

15.07.2021

85.

Bence

Dórák

Usporiadateľ

001004

15.07.2021

86.

Dávid

Rigó

Usporiadateľ

001005

15.07.2021

87.

Adrián

Katona

Usporiadateľ

001006

15.07.2021

88.

Szilvia

Bugár

Usporiadateľ

001007

15.07.2021

89.

Silvia

Lelkesová

Usporiadateľ

001040

21.10.2021

90.

Gabriel

Virág

Usporiadateľ

001041

21.10.2021

91.

František

Póda

Usporiadateľ

001042

21.10.2021

92.

Zoltán

Vida

Usporiadateľ

001043

21.10.2021

93.

Attila

Nagy

Usporiadateľ

001044

21.10.2021

94.

Jozef

Horňák

Usporiadateľ

001045

21.10.2021

95.

Ladislav

Nagy

Usporiadateľ

001046

21.10.2021

96.

Štefan

Inczédy

Usporiadateľ

001047

21.10.2021

97.

Peter

Boráros

Usporiadateľ

001048

21.10.2021

98.

Fruzsina

Madarászová

Usporiadateľ

001049

21.10.2021

99.

András

Szabó

Usporiadateľ

001050

21.10.2021

100.

Melinda

Hepner

Usporiadateľ

001051

21.10.2021

101.

Jaroslav

Hepner

Usporiadateľ

001052

21.10.2021

102.

Dávid

Hepner

Usporiadateľ

001053

21.10.2021

103.

Tibor

Vajda

Usporiadateľ

001054

21.10.2021

104.

Arnold Pál

Bognár

Usporiadateľ

001055

21.10.2021

105.

Pavel

Martvoň

Usporiadateľ

001056

21.10.2021

106.

Monika

Czirák

Usporiadateľ

001057

21.10.2021

107.

Máté

Hadacs

Usporiadateľ

001058

21.10.2021

108.

Szabolcs

Bott

Usporiadateľ

001059

21.10.2021

109.

András

Bodó

Usporiadateľ

001060

21.10.2021

110.

Ádám

Bugár

Usporiadateľ

001061

21.10.2021

111.

Balázs

Szücs

Usporiadateľ

001062

21.10.2021

112.

Ladislav

Kardoš

Usporiadateľ

001063

21.10.2021

113.

Gabriel

Fekete

Usporiadateľ

001064

21.10.2021

114.

Peter

Kósa

Usporiadateľ

001065

21.10.2021

115.

Gabriel

Hajabács

Usporiadateľ

001075

24.02.2022

116.

Gyula

Köles

Usporiadateľ

001076

24.02.2022

117.

Peter

Földes

Usporiadateľ

001077

24.02.2022

118.

Árpád

Tanka

Usporiadateľ

001078

24.02.2022

119.

Zoltán

Hajtman Ing.

Usporiadateľ

001079

24.02.2022

120.

Pavel

Borčik

Usporiadateľ

001080

24.02.2022

121.

Andrea

Györiová Bc.

Usporiadateľ

001081

24.02.2022

122.

Zsófia

Tóthová

Usporiadateľ

001082

24.02.2022

123.

Dóra

Némethová

Usporiadateľ

001083

24.02.2022

124.

Klaudia

Molnárová

Usporiadateľ

001084

24.02.2022

125.

Orsolya

Dingha

Usporiadateľ

001085

24.02.2022

126.

Adam

Bíró

Usporiadateľ

001086

24.02.2022

127.

Dániel

Ambrus

Usporiadateľ

001087

24.02.2022

128.

Viktória

Kovácsová

Usporiadateľ

001088

24.02.2022

129.

Dominik

Tarcsi

Usporiadateľ

001089

24.02.2022

130.

Máté

Misák

Usporiadateľ

001090

24.02.2022

131.

Nikoleta

Szabóová Ing.

Usporiadateľ

001091

24.02.2022

132.

Zoltán

Csicsay

Usporiadateľ

001092

24.02.2022

133.

Rebeka

Nagyová

Usporiadateľ

001120

11.08.2022

134.

Adam

Boka

Usporiadateľ

001121

11.08.2022

135.

Viktória

Ládiová

Usporiadateľ

001122

11.08.2022

136.

Bence

Köles

Usporiadateľ

001123

11.08.2022

137.

Alexandra

Bohusová

Usporiadateľ

001124

11.08.2022

138.

Patrik

Putyera

Usporiadateľ

001125

11.08.2022

139.

Eva

Gaálová

Usporiadateľ

001126

11.08.2022

140.

Dávid

Csiba

Usporiadateľ

001127

11.08.2022

141.

Balázs

Lukovics

Usporiadateľ

001128

11.08.2022

142.

Michal

Lukács

Usporiadateľ

001129

11.08.2022

143.

Dávid

Baán

Usporiadateľ

001130

11.08.2022