Aktuality

Poďme spolu na DAC: nasleduje Dolný Štál

Poďme spolu na DAC: nasleduje Dolný Štál

A-TÍM
|
Aktuality
| st 18.10.2023, Nagy Krisztián, foto: Lelkes Ernő

Projekt „Poďme spolu na DAC!“ pokračuje aj pri príležitosti ligového stretnutia DAC-Michalovce, kedy k nám zavítajú deti zo ZŠ Dolný Štál.

Stretnutie DAC-Podbrezová bolo prvým v aktuálnej sezóne, na ktorom sme privítali v MOL Aréne mladých návštevníkov v rámci projektu „Poďme spolu na DAC!“. Predminulý víkend k nám zavítali deti zo ZŠ v Čenkovciach a s dvojicou hráčov Márk Csinger, Milán Vitális sme aj my navštívili deti priamo v ich škole.

Projekt pokračuje pri príležitosti najbližšieho domáceho zápasu DAC-Michalovce (28.10.2023, 16.30 h), na ktoré sme spomedzi prihlásených subjektov vybrali ZŠ Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským Dolný Štál. V prihláške uviedli, že v minulosti už videli naživo zápas v MOL Aréne, no pre ešte výraznejší zážitok by si radi vyskúšali jazdu klubovým autobusom a možnosť zísť v polčase na hraciu plochu. Deti sa zároveň môžu tešiť na návštevu hráčov DAC-u priamo v ich škole.

Zaregistrovali sme aj ďalšie prihlášky, všetkým záujemcom ďakujeme. Projekt bude pokračovať pri príležitosti ďalšieho domáceho stretnutia proti Ružomberku v sobotu 11. novembra 2023. Sledujte náš web pre informácie ohľadom registrácie!

O projekte „Poďme spolu na DAC!“

Projekt je určený pre žiakov a študentov základných a stredných škôl, ktorí chcú naživo zažiť atmosféru MOL Arény. Organizovaný zážitkový výlet na domáce stretnutia DAC-u pozostáva zo zabezpečenia autobusu, vstupeniek, fotenia a suveníru. Projektu sa môžu zúčastniť školy, družstvá a organizácie v maximálnom počte 30 detí a 2 dospelí ako pedagogický dozor. Vzhľadom na kapacitné možnosti môžeme na každom stretnutí privítať iba jednu vybranú školu alebo organizáciu.

DAC 1904 zabezpečí nasledovný rámcový priebeh akcie:
- vyzdvihnutie žiakov v mieste školy/organizácie (2 hodiny pred zápasom, max. 40 km v okolí Dunajskej Stredy)
- doprava na zápas autobusom
- odovzdanie suvenírov
- návšteva zápasu DAC
- stretnutie a fotenie s hráčmi DAC
- návrat autobusom po zápase

Všetky uvedené aktivity projektu ponúka DAC školám a organizáciám ZDARMA!