DAC 1904 Football academy

Cieľom našej akadémie je vychovať profesionálnych futbalistov, ktorí sa časom stotožnia s duchom a s cieľmi klubu. Hráči, ktorí sú tu vychovávaní, môžu získať zručnosti, ktoré môžu neskôr využiť ako členovia tímu A alebo reprezentačných tímov. Na akadémií je momentálne 300 mladých hráčov, ktorí hrávajú v 14 tímoch (z toho 2 ženské tímy). Tréningové centrum poskytuje vynikajúce, nadpriemerné podmienky – vďaka progresívnym tréningovým plánom, moderným zariadeniam a podmienkam poskytuje futbalistom možnosť neustáleho rozvoja.


Vízia a filozofia

Víziou DAC 1904 Football Academy je, aby sa postupne stala špičkovou futbalovou akadémiou na európskej úrovni, aby vychovala a pripravila mladých talentovaných hráčov pre seniorský tím, v prvom rade pre naše A-mužstvo, následne aby ponúkla šancu zbierať skúsenosti v zahraničí. Tréneri akadémie majú za úlohu kombinovať mentálnu, fyzickú silu a moderné vzdelanie v hráčoch. Cieľom je, aby jadro mužstva tvorili motivovaní hráči, ktorí bojujú za spoločné ciele DAC-u celým svojim srdcom.


Rozhodnosť, inovácia a hrdosť

Vyžadujeme tvrdú prácu vo všetkom, čo robíme. Nikdy sa nevzdávame a ideme tvrdo za svojimi cieľmi, aj za nepriaznivých okolností. Rozmýšľame dopredu a stále sa chceme posúvať, inovovať vo všetkých detailoch práce. Prezentujeme nadšenie a dokonalosť. Sme hrdí na naše kolektívne úspechy a na to, kto sme.


Čo naša akadémia poskytuje hráčom?

 • elitný tréningový proces realizovaný v priestoroch MOL Training Center, ktorá je jedna z najmodernejších tréningových centier Európy;
 • kvalitné štúdium na ZŠ, SŠ a v športovom gymnáziu – kladieme veľký dôraz na kontrolu študijných výsledkov;
 • tréningovú a vychádzkovú výstroj značky Macron;
 • stravovanie a ubytovanie na DAC internáte;
 • lekársku starostlivosť (špičkový lekársky tím), regeneráciu, relax, rekreáciu – termál, wellness (MOL Training Center, Thermalpark-Dunajská Streda);
 • dopravy na tréningy, na zápasy, na turnaje, do školy a na internát;
 • medzinárodné stretnutia (Francúzsko, Španielsko, Chorvátsko, Rumunsko, Maďarsko, Česko, Rakúsko);
 • organizáciu turnajov – MOL Kukkonia Cup, DACinho, Regionálny turnaj, U11 Majstrovstvá Slovenska;
 • mimofutbalové pohybové aktivity – plávanie, stolný tenis, korčuľovanie atď.


Trénerské vzdelávanie

DAC 1904 Football Academy ponúka trénerom možnosť profesionálneho rozvoja – zúčastniť sa na školeniach a na rekvalifikáciach pre zvýšenie trénerského vzdelania. Klub verí, že tréneri zohrávajú kľúčovú úlohu v rozvoji hráčov, preto považuje ich profesionálny rozvoj za dôležitý. Tréneri sa pravidelne zúčastňujú seminárov a školení organizované SFZ, ZsFZ a ObFZ. Poskytujú aj mentálnu prípravu pre hráčov – potrebné psychologické a pedagogické vedomosti získavajú na prednáškach.


TRÉNINGOVÉ CENTRUM

MOL Football Academy je najmodernejším tréningovým centrom na Slovensku. Akadémia bola postavená medzi Viedenskou a Kračanskou cestou, v juhozápadnej časti Dunajskej Stredy. Toto tréningové a športové centrum poskytuje priestor pre 14 mužstiev, 30 trénerov a pre kompletný technický personál. Akadémia je k dispozícii pre A-tím DAC-u a taktiež pre mládežnícke reprezentačné tímy. Má 10 ihrísk a 3 špeciálne ihriská s celkovou rozlohou 10 hektárov, budovy s rozlohou 8.000 m 2, cesty a chodníky 26.000 m2.

MOL Training Center poskytuje pre mládež nasledovné futbalové ihriská:

 • 7 trávnatých ihrísk
 • 3 umelé trávnaté ihriská
 • špeciálne ihrisko pre brankárov
 • umelé trávnaté miniihrisko
 • zóna pre výkonnostné tréningy a tréningový trenažér
 • koordinačno-kondičné ihrisko

TRÉNINGOVÉ CENTRUM