Kontakty a informácie o klube

Oficiálny názov: FK DAC 1904, a.s.
Fakturačná adresa/
poštová adresa:
Štúrova 1090/7
929 01 Dunajská Streda
E-mail: info@dac1904.sk
Telefónne číslo: +421 907 810 737
Akcionári: Oszkár Világi (90%), mesto Dunajská Streda (10%)

Orgány klubu

Predstavenstvo: PaedDr. Tibor Végh - prezident klubu, predseda predstavenstva
Jan Van Daele - podpredseda predstavenstva
Ing. Slávka Kmeťová - člen predstavenstva
MUDr. Juraj Puha - člen predstavenstva
Dozorná rada: Mgr. Juraj Lépes
František Vangel
Ing. Monika Nagyová

Výkonné vedenie klubu

Športový riaditeľ: Jan Van Daele
Operatívny riaditeľ: Ing. Slávka Kmeťová
Technický riaditeľ:
Marek Záhorčák
Licenčný manažér (ISSF, TMS):
Dušan Chytil, dac1904@dac1904.sk
PR manager: Mgr. Nagy Krisztián, krisztian.nagy@dac1904.sk
Ticketing manager: Simona Molnárová, simona.molnarova@dac1904.sk
Brand and digital marketing manager: Ferenc Viola
Bezpečnostný manažér: Mgr. Zoltán Herdics, zoltan.herdics@dac1904.sk
Player Liaison Officer/Transfer Manager: Ing. Nikoleta Szabóová, nikoleta.szaboova@dac1904.sk
Koordinátor styku s fanúšikmi: László Sárközy, laszlo.sarkozy@dac1904.sk
Koordinátor styku s handicapovanými fanúšikmi: Gyöngyvér Herdics

MOL Football Academy - mládež

Riaditeľ akadémie:  PaedDr. Krisztián Németh
Head of Youth Development:  Tibor Ravasz
Manažér mládeže:
Mgr. Štefan Rajkovics

Informácie

Návštevný poriadok

Organizačný poriadok

Podmienky spracúvania osobných údajov majiteľov vstupeniek na futbalové stretnutia klubu FC DAC 1904 Dunajská Streda ako hosťujúceho tímu

Ochrana osobných údajov

SÚŤAŽNÝ PORIADOK SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE „Zaregistruj sa a vyhraj“