Fanúšikovia

Informácie pre fanúšikov pred stretnutím Slovan - DAC 1904

Informácie pre fanúšikov pred stretnutím Slovan - DAC 1904

A-TÍM
|
Fanúšikovia
| št 11.4.2024, Nagy Krisztián, foto: Lelkes Ernő
article_banner
article_banner
article_banner

Bezpečnostné opatrenia a ďalšie pokyny pre našich fanúšikov v súvislosti so sobotňajším ligovým stretnutím.

Žlto-modrí sa v rámci 5. kola nadstavbovej skupiny o titul predstavia na bratislavskom Národnom futbalovom štadióne. Derby Slovan-DAC sa uskutoční v sobotu 13. apríla 2024 o 15.30 h.

Štadión bude otvorený hodinu a pol pred výkopom, od 14.00 h. Dovoľujeme si divákov požiadať a zároveň odporučiť, aby na štadión prišli v dostatočnom časovom predstihu, nakoľko bezpečnostné prehliadky môžu spôsobiť ich prípadný neskorý príchod na tribúny.

Každý fanúšik sa bude musieť podrobiť kontrole vstupeniek. Po prechode turniketom bude nasledovať bezpečnostná prehliadka na odhalenie zakázaných predmetov, ktoré sú znázornené pred každým vstupom na štadión. Domáci klub zvlášť upozorňuje na zákaz vnášania štátnych symbolov iných štátov, alebo ich predchodcov, ktoré by svojou povahou mohli viesť k narušeniu poriadku; to isté platí aj o transparentoch s heslami, resp. znakmi, ktoré sú zákonom zakázané.

Na štadión nebude umožnený vstup osobám pod vplyvom alkoholu, drog, iných omamných látok, ale i osobám, u ktorých budú tieto látky odhalené v držbe pri bezpečnostnej prehliadke.

Vstup pre fanúšikov DAC 1904

Predaj vstupeniek pre fanúšikov DAC bol už spustený; viac informácií nájdete tu. Vstupenky v jednotnej cene 12 eur si môžu fanúšikovia nášho mužstva zakúpiť výlučne online, pričom predaj končí v piatok 12. apríla o 20.00 h. Pred stretnutím v Bratislave vstupenky do sektora hostí nebudú v predaji.

Vstup do vyhradeného sektora hostí bude možný cez vstupnú bránu D2 od ulíc Bajkalská a V. Tegelhoffa.

Fanklubmi pôvodne organizované spoločné cestovanie vlakom sa pre výluku na trati ruší. Namiesto toho záujemcov odvezú autobusy, s odchodom od železničnej stanice v Dunajskej Stredy o 13.20 h. Polícia SR zabezpečuje stanicu a bezpečný príchod a odchod fanúšikov na štadión.

Parkovanie fanúšikov DAC prichádzajúcich osobnými motorovými vozidlami bude tolerované len na parkovisku pri Klientskom centre Polície SR, Tomášikova 46 (stará budova IKEA, neďaleko železničnej stanice Nové Mesto, na križovatke s Trnavskou cestou), kde polícia zaručí bezpečnosť pred, počas aj po zápase až do odchodu všetkých fanúšikov.

Všetkých fanúšikov z vlakovej stanice aj z uvedeného parkoviska na štadión a tiež opačným smerom po ukončení stretnutia odprevadí Polícia SR. Najneskorší odchod je o 15.00 h, preto sa odporúča príchod na parkovisko do 14.45 h.

Bezpečnostné pokyny

Pred štadiónom bude na bezpečnosť dohliadať polícia SR aj SBS. Fanúšikovia budú usmerňovaní od/k autobusom, ktorými budú prevezení na štadión/stanicu.

Polícia SR upozorňuje, že pochod fanúšikov k štadiónu nebude možný a platí nulová tolerancia k protiprávnemu konaniu, používania rasistických pokrikov, oblečenia a pyrotechniky, a to počas celého presunu do Bratislavy, počas vstupu na štadión a tiež na štadióne. Pri porušení tohto nariadenia bude nasledovať okamžitý zásah polície voči previnilcom.

Na štadióne budú zriadené rýchlo rozhodujúce správne orgány a v prípade protiprávnej činnosti bude okamžite prebiehať konanie, kde môžu byť uložené pokuty až do výšky 5 000 eur, spolu so zákazom návštevy športových podujatí. Nakoľko bolo stretnutie označené ako rizikové, v blokovom konaní môže byť proti previnilcom uložená pokuta až do výšky 2 000 eur.

Sektory
- Jednotlivé sektory na štadióne budú nepriechodné, rozdelené zábranami, pod dohľadom usporiadateľskej služby, kde sa bude vykonávať kontrola vstupeniek do sektoru. Do jednotlivých sektorov sa dostanú len tí diváci, ktorí prejdú bezpečnostnými kontrolami a budú mať platnú vstupenku do určeného sektoru. Vyzývame preto divákov, aby mali vstupenky pri sebe počas celého zápasu, hlavne pri opustení sektoru.
- Vstupenky sú jednovstupové, to znamená, že nie je možne po vstupe na štadión zo štadiónu odísť a následne sa vrátiť, v tomto prípade sa cez turniket nedostanete. Každý divák musí mať počas trvania zápasu pri sebe platnú vstupenku a počas celého zápasu sa ňou preukázať, na výzvu usporiadateľskej služby.

Kamerový systém
- Štadión, ako i jednotlivé sektory sú monitorované kamerovým systémom. Každý incident zaznamenaný kamerami, bude Usporiadateľskou službou a Políciou SR okamžite vyhodnotený a riešený, taktiež v prípade výtržností bude nasledovať okamžitý zásah bezpečnostných zložiek. Organizátor upozorňuje všetkých návštevníkov, aby nehádzali poháre smerom k ostatným návštevníkom; porušenie tohto predpisu môže znamenať okamžité vyprázdnenie hosťujúceho sektoru. Vyzývame všetkých návštevníkov, aby sa správali slušne a riadili sa pokynmi príslušníkov SBS, usporiadateľov a príslušníkov Polície SR. V súvislosti s uvedenými skutočnosťami je na zápase absolútny zákaz akéhokoľvek zahaľovania tváre, znemožňujúceho identifikáciu osôb.

Zdravotnícka služba
- Na štadióne budú pripravené vozidlá Záchrannej služby a zdravotníci Červeného kríža, ktorí budú v uniformách so zreteľným označením, pripravení pomôcť v prípade zdravotných komplikácií divákov. Budú sa pohybovať po celom štadióne.
- V priestoroch každej tribúny sa nachádza miestnosť Prvej pomoci so zdravotníkom, pripraveným poskytnúť zdravotnícku pomoc v prípade potreby.

Bufety a občerstvenie
- Na štadióne budú v prevádzke bufety a stánky s občerstvením. Akékoľvek pokusy o vnesenie nápojov v akýchkoľvek fľašiach, alebo plechovkách na štadión je zakázaný.
- Vyhradený sektor pre fanúšikov DAC bude vybavený vlastným bufetom a hygienickými zariadeniami.

Plán štadióna (sektory pre fanúšikov DAC nájdete pod číslami D201, D202, D203 a D204):

article_bannerarticle_banner